Har du nå­gon jul­ka­len­der?

GöteborgDirekt – Frölunda – Högsbo - - Hej Göteborg -

Da­ra Sar­ran­di, 15 år, Par­til­le:

– Nej, när jag var yng­re så ha­de jag cho­klad­ka­len­der. Det var en klas­si­ker. Men nu när jag är li­te äld­re tyc­ker jag att det är tön­tigt att an­vän­da jul­ka­len­der.

Ei­vor Jo­hans­son, 79 år, Högs­bo­höjd:

– Jag bru­kar kö­pa en ka­len­der som är som en triss­lott för att det är ro­ligt att öpp­na. Man är van vid det se­dan bar­nen var små.

He­le­ne Bo­man, 34 år, Möln­dal:

– Ja, mi­na barn har bå­de cho­klad­ka­len­der och pre­sent­ka­len­der och ma­ken får en li­te fi­na­re cho­klad­ka­len­der. Så blir al­la nöj­da och gla­da. Jag tyc­ker att det är ro­ligt tra­di­tion.

Den­nis Berg­gren, 18 år, Väst­ra Frölun­da:

– Nej, jag har vux­it ifrån det. När jag var yng­re ha­de jag så­da­na jul­ka­lend­rar med cho­klad i.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.