Kvin­na greps med smink för 100 000

GöteborgDirekt – Frölunda – Högsbo - - SIDAN 1 - Gabri­el Tju­lan­der gabri­el.tju­lan­[email protected]­te­borg­di­rekt.se

För­ra hel­gen greps en kvin­na på Frölun­da torg i sam­band med att hon för­sökt stjä­la skön­hets­pro­duk­ter för fle­ra tu­sen. Ef­ter hus­rann­sa­kan miss­tänks hon för hä­le­ri.

För­ra hel­gen greps en kvin­na på Frölun­da torg i sam­band med att hon för­sökt stjä­la skön­hets­pro­duk­ter för fle­ra tu­sen. Ef­ter hus­rann­sa­kan miss­tänks hon för hä­le­ri. I lör­dags den 8 de­cem­ber greps en kvin­na på Frölun­da torg av väk­ta­re och po­lis ef­ter att hon er­tap­pats med en tyg­på­se fylld med stöld­gods. Vär­det på de stul­na va­ror­na upp­gick, sam­man­lagt, till 13 000 kro­nor upp­ger po­lis.

– Hon ska ha stu­lit smink och oli­ka två­lar. Hon kun­de gri­pas av po­lis på plats och då hon är ti­di­ga­re känd för lik­nan­de brott be­slu­ta­de po­lis att gö­ra en hus­rann­sa­kan hem­ma hos hen­ne, sä­ger Mi­ka Jör­ne­li­us vid po­li­sen syd i Gö­te­borg.

Kvin­nan är hem­ma­hö­ran­de i nord­öst­ra Gö­te­borg och vid hus­rann­sa­kan fann po­li­sen en stor mängd lik­nan­de pro­duk­ter vil­ket gö­ra att de miss­tän­ker hä­le­ri.

– Det gjor­des ett om­fat­tan­de be­slag av miss­tänkt stul­na fö­re­mål i form av smink, två­lar, doft­ljus och även klä­der. To­ta­la vär­det på stöld­god­set som hit­ta­des i lä­gen­he­ten upp­går till 100 000 kro­nor. Det här är över den eg­na kon­sum­tio­nen vil­ket gör att vi miss­tän­ker att det är i syf­te att säl­ja, sä­ger Mi­ka Jör­ne­li­us.

Kvin­nan greps och an­hölls den 8 och en för­un­der­sök­ning har in­letts. Po­li­sen ge­nom­för även gods­spår­ning för att fin­na var­i­från va­ror­na stu­lits.

Hon ska ha stu­lit smink och oli­ka två­lar.

FOTO: MOSTPHOTOS

BROTT. Kvin­na bar på stöld­gods för 13 000 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.