HA EN GOD JUL, IOR FIX­AR RESTEN!

Mat­blog­ga­ren och skri­ben­ten Ior Berglund ger tips på mat som kan la­gas av res­ter­na från jul­bor­det.

GöteborgDirekt – Frölunda – Högsbo - - Sidan 1 - Text: Ior Berglund. Foto: Gabri­el Tju­lan­der

Man mås­te in­te ha allt på jul­bor­det.

Det är ju så att de fles­ta av oss fi­rar ju jul in­om be­kvämt räck­håll från ci­vi­li­sa­tio­nen och mat­af­fä­rer, så det finns ing­en an­led­ning till att ladda skaf­fe­ri­et som he­la grann­ska­pet ska över­le­va i ditt kök fram till slu­tet av ja­nu­a­ri. Köp hem mind­re helt en­kelt!

TÄNK EF­TER. Fun­de­ra på vad var det som gick åt för­ra året, hur myc­ket skin­ka var det som ni släng­de egent­li­gen? Syl­tan, åt nå­gon av den alls, el­ler åk­te den ut och in ur kyl­skåpet tills den pro­me­ne­ra­de ut till kom­posten själv. Man mås­te in­te ha allt på jul­bor­det, sat­sa på det som ni fak­tiskt gil­lar och strun­ta i resten, så tror jag att vi mins­kar mäng­den res­ter ba­ra där. En jul­bordspor­tion är cir­ka 500 gram så ett stan­dar­dre­cept för fy­ra per­so­ner räc­ker till un­ge­fär 10-12 buffé­por­tio­ner.

För fler smar­ri­ga re­cept be­sök Iors blogg: Ko­kers­kan Ruts barn­barn.

MED­VE­TEN JUL­MAT. Ior Berglund, mat­blog­ga­re och fli­tig skri­bent i Gö­te­borg Di­rekt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.