VAD MINNS DU AV ÅRET SOM GÅTT?

Tes­ta ditt lo­ka­la ny­hets­min­ne i vårt sto­ra quiz.

GöteborgDirekt – Frölunda – Högsbo - - News - Quiz: Re­dak­tio­nen

Snart har än­nu ett hän­del­se­rikt år pas­se­rat och ett nytt, 2019 stun­dar. Pas­sa på att min­nas det gånga nyhetsåret och sam­ti­digt tes­ta di­na kun­ska­per i vårt ny­årsquiz.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.