10. 20 ÅR AV SAK­NAD

GöteborgDirekt – Frölunda – Högsbo - - Göteborgdirekt -

OK­TO­BER. 63 ung­do­mar mis­te li­vet, över 200 ska­da­des och tu­sen­tals gö­te­bor­ga­re drab­ba­des när en hal­lo­ween­fest slu­ta­de i tra­ge­di. I sep­tem­ber var det tju­go år se­dan dis­ko­teks­bran­den star­ta­de vid Bac­ka­plan på Hi­sing­en. Vil­ken känd ju­rist för­träd­de de drab­ba­de ung­do­mar­na och de­ras fa­mil­jer?

1. Tho­mas Bod­ström X. Eli­sa­beth Mas­si Fritz 2. Leif Sil­ber­sky

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.