7. HJÄL­TAR I TOR­KAN

GöteborgDirekt – Frölunda – Högsbo - - Göteborgdirekt -

JU­LI. Årets som­mar bjöd på sol och vär­me till max. Men den lång­va­ri­ga vär­me­böl­jan ha­de många bak­si­dor. Någ­ra nö­je­spi­lo­ter på Hi­sing­en fick ett vik­tigt upp­drag; spa­na ef­ter skogs­brän­der. Vad he­ter klub­ben som även fi­ra­de 100 år i år?

1. Ae­ro­klub­ben X. Hi­sing­ens nö­je­spi­lo­ter 2. Sä­ves flyg­klubb

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.