4. BLIXTAR OCH DUN­DER

GöteborgDirekt – Frölunda – Högsbo - - Göteborgdirekt -

APRIL. Fil­men på jät­te­blix­ten som slog ner i äl­ven blev en vi­ral full­träff. Det var Fri­da Si­ek­ki­nen som stod re­do med ka­me­ran i var­dags­rum­met i Mast­hug­get och fil­ma­de fe­no­ment. Hur räk­nas av­stån­det till blix­ten ut, i kilo­me­ter? 1. An­tal se­kun­der mel­lan blixt och dun­der X. An­tal se­kun­der mel­lan blixt och dun­der di­vi­de­rat med 2 2. An­tal se­kun­der mel­lan blixt och dun­der di­vi­de­rat med 3

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.