Hyr­lä­ka­re på Hi­sing­en – en pa­ti­ent­fa­ra

GöteborgDirekt – Hisingen - - NYHETER -

En hyr­lä­ka­re har tving­ats slu­ta på en vård­cen­tral på Hi­sing­en. An­led­ning­en är att fle­ra vitt­nen be­rät­tat att hen haft fy­sisk kon­takt med en pa­ti­ent och att hen även ska ha sla­git pa­ti­en­ten på ax­eln. Lä­ka­ren ska ock­så ha an­vänt ett grovt ver­balt krän­kan­de språk. Nu an­mäls lä­ka­ren till In­spek­tio­nen för vård och om­sorg (IVO) ef­tersom hen an­ses va­ra en pa­ti­ent­fa­ra.

In­nan vitt­nesmå­len fram­kom ska ar­bets­gi­va­ren ha fö­re­sla­git att lä­ka­ren skul­le by­ta ar­bets­plats, vil­ket hen tac­ka­de nej till.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.