BACKADALENS IN­DU­STRI­OM­RÅ­DE

GöteborgDirekt – Hisingen - - NYHETER -

Lör­dag 22 sep­tem­ber Kloc­kan 13.38 Tra­fi­ko­lyc­ka. Två per­son­bi­lar har kol­li­de­rat i Backadalens in­du­stri­om­rå­de. Olyc­kan har in­träf­fat på Trans­port­ga­tan vid en ut­fart från Coops par­ke­ring. Inga upp­gif­ter om någ­ra per­sonska­dor. Bå­da bi­lar­na ska bär­gas från plat­sen. Po­lis­pa­trul­len på plats skri­ver en rap­port om olyc­kan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.