BORREDSVÄGEN

GöteborgDirekt – Hisingen - - NYHETER -

Sön­dag 23 sep­tem­ber Kloc­kan 17.47 Tra­fi­ko­lyc­ka. På Borredsvägen i Björ­lan­da kör en per­son­bil av vägen och in i ett träd. Rädd­nings­tjänst am­bu­lans och po­lis kal­la­des till plat­sen. Fö­ra­ren fick lind­ri­ga­re ska­dor och var in­te i be­hov av nå­gon sjuk­hus­vård. Po­lis­pa­trul­len skri­ver en an­mä­lan om miss­tänkt vårds­lös­het i tra­fik.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.