Go­el­disa­pan som stals från Uni­ver­seums regn­skog och åter­fanns på Mc­Do­nalds i Frölun­da för en må­nad se­dan sit­ter fort­fa­ran­de i ka­ran­tän. – Förs­ta ti­den var hon ex­tremt stres­sad.

GöteborgDirekt – Hisingen - - GÖTEBORG -

– Vi in­vän­tar en del provsvar, in­nan vi släp­per till­ba­ka hen­ne igen. Men att dö­ma av häl­so­un­der­sök­ning­ar vi gjort så mår hon bra, sä­ger djur­vår­da­ren Da­ni­el Ig­le­si­as.

– Förs­ta ti­den var hon ex­tremt stres­sad. Se­dan kom hon till­ba­ka i kos­ten med rätt fo­der och rätt mil­jö, där hon fick lugn och ro.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.