Ex­it North

GöteborgDirekt – Hisingen - - GÖTEBORGSHELG -

Är: Ste­ve Jan­sen, trum­mor, slag­verk och di­ver­se in­stru­ment, Ulf Jans­son, pi­a­no och kla­vi­a­tur, Tho­mas Fe­i­ner, sång och di­ver­se in­stru­ment, samt Char­les Storm, di­ver­se in­tru­ment och in­spel­nings­tek­ni­ker samt pro­du­cent. Ste­ve Jan­sen spe­la­de mel­lan 1974– 1982 i kult­för­kla­ra­de ban­det Ja­pan. Kom­mer: Från Lon­don re­spek­ti­ve Gö­te­borg. Ak­tu­el­la: Med de­bu­tal­bu­met ”Book of ro­man­ce and dust” in­spe­lad i Cloudcham­ber på Hi­sing­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.