Många tra­fi­ko­lyc­kor på Hi­sing­en un­der vec­kan

BJÖRLANDA

GöteborgDirekt – Hisingen - - NYHETER -

Ons­dag 17 ok­to­ber Kloc­kan 06.40 I när­he­ten av kors­ning­en Norr­le­den – Björ­landa­vä­gen är det två bi­lis­ter som kol­li­de­rar. De bå­da fick vä­ja för en bi­list som kom över i fel färd­rikt­ning och då kol­li­de­ra­de de med varand­ra. Bå­da fick kö­ras till sjuk­hus ut­an all­var­li­ga ska­dor. Bi­lis­ten som kom över på fel si­da rap­por­te­ras för vårds­lös­het i trafik. per­so­ner har kom­mit till ska­da i kol­li­sio­nen men det har va­rit li­te rö­rigt i tra­fi­ken. Po­li­sen skri­ver en rap­port om vårds­lös­het i trafik.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.