Til­de Ing­ham

GöteborgDirekt – Hisingen - - NYHETER -

Om: 30 år, född i Mast­hug­get, upp­vux­en i Ma­jor­na, bo­en­de i Stock­holm, men läng­tar hem. Stu­de­rat in­ter­na­tio­nel­la re­la­tio­ner. Bott i Spa­ni­en (Bar­ce­lo­na), Chi­le och Ecu­a­dor. Pap­pa britt, mam­ma svensk. Gör: Sjung­er, spe­lar pi­a­no, gör lå­tar. Ak­tu­ell: Med so­lo­de­bu­ten ”Not­hing gold can stay”. Pus­ter­vik 19 ok­to­ber. Beng­ans 20 ok­to­ber.

Gil­lar: Et­ta Ja­mes, Ni­na Si­mo­ne ”De får mig att grå­ta – det får in­te Max Mar­tin”. Star­ka kvin­nor med star­ka stäm­mor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.