Fem tips när du vac­ci­ne­rar dig mot sä­songs­in­flu­en­sa:

GöteborgDirekt – Hisingen - - GÖTEBORG -

Om du är i en risk­grupp – vac­ci­ne­ra dig! Du bör vac­ci­ne­ra dig på hös­ten in­nan in­flu­ensa­vi­ru­sen bör­jar cir­ku­le­ra och sä­songs­in­flu­en­san bry­ter ut. Tänk på att det tar un­ge­fär en till två vec­kor in­nan vac­ci­net ger ett bra skydd.

Tänk på att väl­ja ett vac­cin med så brett skydd som möj­ligt.

Du ska in­te ha nå­gon in­fek­tion med fe­ber när du vac­ci­ne­rar dig, men det gör ingen­ting om du är li­te för­kyld. KÄL­LA: LÄKEMEDELSFÖRETAGET SANOFI

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.