TÄNK PÅ:

GöteborgDirekt – Hisingen - - TYCK OM! -

Ju kor­ta­re du skri­ver desto stör­re chans att få plats. Re­dak­tio­nen re­ser­ve­rar sig rät­ten att kor­ta och gö­ra lät­ta­re änd­ring­ar i in­skic­ka­de tex­ter. Du får va­ra ano­nym om du vill.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.