Ung man skju­ten i be­nen

GöteborgDirekt – Hisingen - - NYHETER. -

En ung man sköts i bå­da be­nen ef­ter att han gått från spår­vagns­håll­plat­sen på Dim­vä­ders­ga­tan i Biskops­går­den. Lar­met om skjut­ning­en kom till po­li­sen strax ef­ter kloc­kan 02 nat­ten till tors­da­gen i för­ra veckan. Då ha­de man­nen, som är i öv­re ton­å­ren, ta­git sig till en be­kants lä­gen­het i Biskops­går­den.

– Tro­lig tid för brot­tet är nå­gon halv­tim­me ti­di­ga­re. Han klev av spår­vag­nen på Dim­vä­ders­ga­tan och gick en bit in­nan han be­sköts. Men han ser in­te var­i­från skot­ten kom­mer, sä­ger po­li­sens pressta­les­per­son Ul­la Brehm.

Man­nen kör­des med am­bu­lans till sjuk­hus. Po­li­sen be­kräf­tar för Gö­te­borg Di­rekt att man­nen in­te är från Gö­te­borg men nå­got mer om hans bak­grund vill de in­te sä­ga me­dan för­un­der­sök­ning­en på­går.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.