Niklas An­ders­son

GöteborgDirekt – Hisingen - - NYHETER. -

Ko­mi­ker upp­vux­en i Biskops­går­den på 1980-ta­let.

Blev ut­sedd till ”Årets Ny­kom­ling/Ge­nom­brott” vid Svens­ka Stand up-ga­lan 2012.

Har va­rit med i SVT:s ”Släng dig i brun­nen”.

Har skri­vit ma­nus till hu­mor­pro­duk­tio­ner på TV.

Dri­ver stand up-klubb i Gö­te­borg och är re­gel­bun­den gäst på an­ri­ka Nor­ra Brunn i Stock­holm.

FOTO: ROBERT ELDRIM

PEPP. Niklas An­ders­son är ”pir­rig” in­för pre­miä­ren på Dra­ken på fre­dag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.