Gain Pro­duc­tion

GöteborgDirekt – Hisingen - - NYHETER. -

Skiv­bo­la­get från Gö­te­borg som star­ta­de 1996. Har ar­tis­ter som Eu­ro­pe, Hardco­re Su­pers­tar, Backy­ard Ba­bi­es, Mustasch, Wahlstedt, Carl De­man, Jay Smith och Alex­an­der

Asp.

Ger: Se­dan för­ra året ock­så ut böcker.

Ak­tu­el­la: Med boken ”Me­tal­li­ca: Sor­ge­spel & Se­ger­tåg – Det svens­ka per­spek­ti­vet”.

I BOK. Me­tal­li­ca och ban­det re­la­tion till Sve­ri­ge av­hand­las i boken ”Me­tal­li­ca: Sor­ge­spel & Se­ger­tåg – Det svens­ka per­spek­ti­vet”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.