STÖRS­TA RA­SET

GöteborgDirekt – Hisingen - - Nyheter -

FFEBRUARI. En 30 me­ter lång och sex vå­ning­ar hög bygg­nads­ställ­ning ra­sa­de i cen­tra­la stan. Gö­te­borg Di­rekts fo­to­graf var på plats och do­ku­men­te­ra­de ras­mas­sor­na. Mi­ra­ku­löst nog kom ing­en per­son till ska­da. På vil­ken ga­ta sked­de ra­set?

f1. Kristi­nelunds­ga­tan fx. Gei­jers­ga­tan f2. Eng­el­brekts­ga­tan

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.