VINNARE OCH FÖRLORARE

GöteborgDirekt – Hisingen - - Nyheter -

FSEPTEMBER. Årets kom­mu­nal­val rör­de runt i gö­te­borgs­po­li­ti­ken. Ett nytt par­ti dök upp me­dan ett an­nat åk­te ur kom­mun­full­mäk­ti­ge ef­ter två man­dat­pe­ri­o­der. Vad he­ter de två par­ti­er­na?

f1. De­mo­kra­ter­na och Fe­mi­nis­tiskt Ini­ti­a­tiv fx. De­mo­kra­ter­na och Väg­va­let f2. Sve­ri­ge De­mo­kra­ter­na och Väg­va­let

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.