Lem­bit Si­h­ver

Göteborgs-Posten - - SKALVET | JAPAN -

Pro­fes­sor på Chal­mers i nuk­leär tek­nik, spe­ci­a­li­se­rad på ra­di­o­ak­tiv strål­ning.

Även ad­jun­ge­rad pro­fes­sor på två uni­ver­si­tet i Tex­as och ett i Vir­gi­nia.

Fors­kar om strål­be­hand­ling av can­cer, om strål­skydd för ast­ro­nau­ter, om kärn­bräns­le och om hur man de­tek­te­rar strål­ning. 48 år, född i Sundsvall. Fa­dern från Est­land.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.