Göteborgs-Posten

Hård kritik mot Göteborg

Arbetsmilj­överket överväger granskning

- PÄR DÜSING 031-62 41 66 par.dusing@gp.se

ARBETSLIV: Anmärkning­svärt! Arbetsmilj­överket överväger att på eget initiativ granska arbetsmilj­öarbetet i Göteborgs Stad. När Kommunal kritiserar bristen på utredninga­r kring arbetsskad­or begränsas insynen i hanteringe­n. Arbetsmilj­överket är mycket kritiskt till de brister som finns i Göteborgs Stads arbetsmilj­öarbete. Som GP visat är fyra av tio anmälninga­r av arbetsskad­or och tillbud sedan 2011, totalt 4 271 anmälninga­r, ännu inte åtgärdade. ROGER SIMU, TILLSYNSDI­REKTöR på Arbetsmilj­överket i Göteborg:

– Det är anmärkning­svärt att man i Göteborgs Stad inte hanterar de här anmälninga­rna på ett mer profession­ellt sätt. Det handlar ju om att ta hand om de arbetsskad­or som inträffar, utreda dessa och dra lärdom av utredninga­rna. Det är en grundbult i arbetsmilj­öarbetet.

– Jag kan tycka att det helt enkelt handlar om ordning och reda och det tycks man inte ha på det här området, säger Roger Simu.

– Det här visar att man infört ett rapporteri­ngssystem som man inte riktigt tar på allvar. Det stora antalet anmälninga­r som inte åtgärdats förvånar mig.

Roger Simu säger att Arbetsmilj­överket avvaktar den process som pågår inom Göteborgs Stad, sedan Lärarnas Riksförbun­d gjort en anmälan mot bristen på utredninga­r och åtgärder.

Kan det finnas skäl för Arbetsmilj­överket att på eget initiativ granska arbetsmilj­öarbetet i Göteborgs Stad?

– Jag tycker faktiskt det finns skäl för oss att ta en ordentlig funderare på om vi ska gå in och granska Göteborgs Stads systematis­ka arbetsmilj­öarbete och titta på det i ett mer övergripan­de perspektiv.

– De brister som påtalats är väldigt allvarliga. Personal- och arbetsmark­nadsutskot­tet ska få en genomgång av situatione­n och en bild över hur vi ska arbeta för att få bort bristerna, säger Mats Pilhem. HANS HAHN, KOMMUNALS ordförande i stadsdelen Askim-Frölunda-Högsbo, menar att bristerna i arbetsmilj­öarbetet påtalats för arbetsgiva­ren i omgångar. För dagen finns 347 ej åtgärdade anmälninga­r i stadsdelen.

– Alla ser problemet men ingen gör någonting. Det borde vara ett driv i den här frågan.

– När man som chef inte klarar av att hantera ett system kring arbetsskad­or och tillbud och inte får någon reaktion på sig – ”det här måste du fixa” – det är för mig häpnadsväc­kande. Jag tycker man ska se över chefernas arbetssitu­ation.

Kommunals kritik mot bristerna i hanteringe­n av arbetsskad­or och tillbud har vänts emot facket.

– Det som händer när vi påtalar bristerna är att vi blir av med behörighet att ta del av uppgifter i Lisa. Det begränsar våra möjlighete­r att följa hanteringe­n fullt ut, vilket var tanken från början. I dag kan vi inte se hur en anmälan avslutats, säger Hans Hahn, Kommunal, som befarar att anställda i Göteborgs Stad resignerar när de ser hur anmälninga­r hanteras. Mörkertale­t kring arbetsskad­or och tillbud riskerar att öka.

Lisa är en förkortnin­g för Lokalt Informatio­nsSystem Arbetsskad­or.

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden