Göteborgs-Posten

Didi Ananda Samprajina (Lena Ekman)

- LOTTA ENGELBREKT­SON 031-62 40 00 namn@gp.se

ålder: 40 år Gör: Yogaoch meditation­snunna Bor: På Borneo Familj: Hela världen. Mamma, pappa och bror i Partille. Orangutang­babyn Chiquita på Borneo Intressen: Meditation, yoga och biståndsar­bete resorna går till olika välgörenhe­tsprojekt. ATT VARA NUNNA är att leva i sin övertygels­e varje dag. Det betyder att Didi Ananda Samprajina stiger upp klockan 4.45 varje morgon för flera timmars yoga och meditation. För henne är det ett kall, en röst som ständigt ropar på henne. Och eftersom hon tror på reinkarnat­ion, är hon övertygad om att hon har gjort samma sak genom århundrade­n.

– Jag är säker på att jag höll på med yoga och meditation även i mina tidigare liv.

Didi upplever inte att hon avstår från något. Varken kött, alkohol eller sex. Hon kan välja att leva ett annat slags liv när som helst, men hon menar att hon har gjort sitt val för gott. FAST FRåGAN LURAR förstås i bakgrunden, om hon aldrig saknar något från den profana världen?

– Nej, inte när det gäller livsstilen, men under en tid fantiserad­e jag om att arbeta som kiroprakto­r. Men jag kommer alltid fram till att jag har valt rätt, konstatera­r hon.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden