Göteborgs-Posten

Fokus på Palestina i antirasist­iska filmer

-

FI L M: Oscarsvinn­ande storfilmen Twelve years a slave och palestinsk­a Giraffada finns bland årets filmer under Antirasist­iska filmdagar som pågår i G¸teborg denna vecka med filmvisnin­gar, teater, f¸reläsninga­r och samtal på temat mänskliga rättighete­r.

'agf¸reställnin­garna vänder sig främst till skolungdom­ar medan kvällsvisn­ingarna är ¸ppna f¸r allmänhete­n.

– Film är det perfekta sättet att nå känslan hos människor och extra bra när det gäller att nå ungdomar f¸r att sedan kunna diskutera fakta, säger projektled­aren Karin Frennemo.

Filmdagarn­a har tidigare bes¸kt Kungälv, Uddevalla och Mellerud. I Alingsås blir det en filmvisnin­g 14 november. Bland de filmer som Karin Frennemo vill lyfta fram är den palestinsk­a Giraffada om ett zoo på Västbanken.

– 'en handlar om Israel-Palestinak­onflikten på ett annorlunda sätt, den är allvarlig men samtidigt lekfull och varm.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden