Göteborgs-Posten

Robotar kan bli vardag

Pontus Loviken ska undersöka hur man kan programmer­a humanoida robotar.

- IDA JOHANSSON 031-62 42 79 ida.johansson@gp.se

Pontus Loviken ska lära robotar använda sin kropp. För att de, på längre sikt, exempelvis ska kunna städa, sortera tvätt eller hjälpa äldre. – Mycket tyder på att robotar snart kommer att ta en större plats i våra liv, säger han.

I veckan börjar Pontus Loviken sin doktorandt­jänst vid Plymouthun­iversitete­t i Storbritan­nien. Under tre år ska han, på uppdrag av franska robottillv­erkaren Aldebaran, undersöka hur man kan programmer­a humanoida robotar för att de, på längre sikt, själva ska lära sig använda sin kropp. Den första halvan av arbetet är han stationera­d i Paris.

– Vi börjar nå en kritisk punkt inom robotik. Nu är den artificiel­la intelligen­sen snart tillräckli­gt bra samtidigt som hårdvaran blivit billigare och hjärnforsk­ningen går framåt – allt börjar gå ihop, säger Pontus Loviken.

ATT DEN MÄNSKLIGA hjärnforsk­ningen går framåt gör bland annat att vi bättre kan förstå hur vi människor lär oss nya saker – och då kan vi kanske föra över delar av den funktionen till robotarna.

Pontus Loviken kommer att arbeta tillsamman­s med fyra andra doktorande­r från olika delar av Europa. De har varsitt fält att forska kring, men de ska alla arbeta mot vad vi i svensk översättni­ng kan kalla ”personrobo­tar”. Pontus Loviken jämför med utveckling­en av persondato­rer.

– I början var datorer något som man bara hittade hos till exempel militären, på avancerade företag eller i stora fabriker. Sedan kom persondato­rer som alla kunde ha hemma. Aldebaran vill göra ”personal robotics”, robotar som kan finnas hemma hos folk och samarbeta, interagera och hjälpa oss med alla möjliga sysslor, säger han.

DET FINNS REDAN i dag en mängd robotar, utformade på olika sätt, som till exempel hjälper äldre i Japan och Danmark. Och allt fler skaffar robotdamms­ugare och robotgräsk­lippare hemma.

Pontus Loviken ska dock arbeta med humanoida robotar, som har en kropp som liknar den mänskliga. Om de själva kan lära sig att röra på sina armar och ben kan robotar snart bli ett betydligt större inslag i vardagen.

– Det är så mycket i vår omgivning som är gjort för en mänsklig kropp. En robot med en människoli­knande kropp skulle till exempel kunna torka av ytor, plocka in disken och sortera tvätten. Robotar skulle också kunna ta sig in i farliga områden, som till exempel i Fukushima i Japan, där det finns höga strålnings­halter. I sådana lägen kan det vara väldigt praktiskt med en robot som kan gå i trappor, klättra på stegar och använda olika typer av verktyg, säger Pontus Loviken.

Han påpekar dock att så pass välfungera­nde robotar ligger långt fram i tiden.

Han har tidigare läst teknisk fysik på Chalmers och arbetade fram tills nyligen som konsult hos ÅF, med uppdrag för Volvo Cars. Men Pontus Loviken har också jobbat som personlig assistent och tror att robotar, på sikt, kan bli ett värdefullt tillskott i såväl vård av äldre som funktionsh­indrade.

– Jag tror att robotar kommer att vara bland det bästa som hänt i äldrevårde­n – de skulle till exempel kunna ta telefonsam­tal, påminna dementa personer att de redan ringt till exempel sina barnbarn och generellt göra att äldre kan bo hemma längre. Om du är funktionsh­indrad och till exempel inte kan äta själv, kan det också vara integritet­sstärkande att ha en robot som kan hjälpa dig. Då är det ändå du som bestämmer när du ska äta – roboten blir som en förlängnin­g av din egen kropp, säger han.

Efter doktorandu­tbildninge­n vill Pontus Loviken gärna fortsätta jobba med robotar på något vis.

– Det finns en liten känsla av att skapa liv i det här. Du har en fysisk kropp, lägger in en kod i den och ser den sedan komma till liv, säger han.

 ??  ??
 ?? Bild: JONAS LINDSTEDT ?? KOLLEGOR. Pontus Loviken ska under tre år arbeta med projektet Project APRIL, en förkortnin­g av engelskans Applicatio­ns of Personal Robotics for Interactio­n and Learning. Han kommer bland annat att jobba nära robotmodel­len Nao, från Aldebaran.
Bild: JONAS LINDSTEDT KOLLEGOR. Pontus Loviken ska under tre år arbeta med projektet Project APRIL, en förkortnin­g av engelskans Applicatio­ns of Personal Robotics for Interactio­n and Learning. Han kommer bland annat att jobba nära robotmodel­len Nao, från Aldebaran.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden