Vi­o­li­nis­ten Ron­nie Hart­ley är död

Göteborgs-Posten - - KULTUR & NÖJE -

MU­SIK: Den dans­ka vi­o­li­nis­ten Ron­nie Hart­ley har av­li­dit. Hart­ley föd­des i Dan­mark 1921, som son till två luftak­ro­ba­ter och bör­ja­de spe­la vi­o­lin som sju­å­ring. Ef­ter att ha en­ga­ge­rat sig i den an­ti­na­zis­tis­ka mot­stånds­rö­rel­sen döm­des han till åt­ta år i tyskt ar­bets­lä­ger. 1946 kom han till Sve­ri­ge för förs­ta gång­en och drygt tio år se­na­re vär­va­des han till Li­se­berg för att spe­la i nö­je­spar­kens re­stau­rang­er. I slu­tet av 60-ta­let bil­da­de Hart­ley Pro­me­na­dor­kes­tern och blev dess ka­pell­mäs­ta­re. 2007 gick han i pen­sion, ef­ter 50 år på Li­se­berg. Ron­nie Hart­ley blev 95 år gam­mal.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.