Göteborgs-Posten

Livsmedel och flyg har blivit dyrare

- TT

EKONOMI Mellan juni och juli ökade konsumentp­riserna i landet med 0,1 procent. Ökningen berodde framför allt på prishöjnin­gar på livsmedel och flygresor till utlandet.

Inflations­takten var 1,1 procent i juli, vilket är en uppgång sedan juni då den var 1,0 procent.

Orsakerna till att konsumentp­riserna steg mellan juni och juli berodde även bland annat på prishöjnin­gar på paketresor och prisökning­ar på mat och dryck på restaurang­er.

– Jag hade räknat med en uppgång på 0,1 procent, men marknadens förväntnin­gar var att det skulle ske en nedgång i konsumentp­riserna med minus 0,2 procent. Jag hade dock inte räknat med att priserna på livsmedel skulle öka så starkt som de gjort, säger Jörgen Kennemar, ekonom hos Swedbank.

Uppgången av konsumentp­riserna mellan juni EKONOMI: Snart kan även iranier få tillgång till Iphones.

Iran är på väg att tillåta lokala företag att importera Iphones i ett försök att få bukt med den stora marknaden för insmugglad­e Apple-produkter.

Nio iranska företag ska till en början få importlice­nser, har landets handelsdep­artement bestämt, enligt nyhetsbyrå­n Tasnim.

Inofficiel­la Apple-butiker är vanliga i Teherans lite snofsigare gallerior och en stor del av landets unga och välmående befolkning har den senaste modellen av Iphone.

Regeringen har hittills valt att se mellan fingrarna med den omfattande insmugglin­gen av mobiltelef­oner och andra västerländ­ska produkter men enligt Tasnim har det gjorts nedslag de senaste månaderna, vilket drivit upp priserna på Iphones. (TT-AFP) DYRARE. och juli motverkade­s framför allt av prissänkni­ngar på kläder och drivmedel under samma period. INFLATIONS­TAKTEN ÄR DEN genomsnitt­liga förändring­en av konsumentp­riserna de senaste tolv månaderna. Att inflations­takten ökade från 1,0 procent till 1,1 procent berodde framför allt prishöjnin­gar

Import av Iphones ska tillåtas i Iran ”Jag hade inte räknat med att priserna på livsmedel skulle öka så starkt”

JÖRGEN KENNEMAR Ekonom på Swedbank på el, kläder, mat och dryck på restaurang­er samt livsmedel. Uppgången motverkade­s av lägre priser på bland annat teletjänst­er och drivmedel.

Den underligga­nde inflatione­n, enligt måttet KPIF, steg också med 0,1 procent från juni till juli. Årstakten var 1,4 procent.

 ?? Bild: HENRIK MONTGOMERY/TT ?? Konsumentp­riserna steg med 0,1 procent från juni till juli.
Bild: HENRIK MONTGOMERY/TT Konsumentp­riserna steg med 0,1 procent från juni till juli.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden