Göteborgs-Posten

16 fick Adlerberts­ka konststipe­ndier

-

2016 års Adlerberts­ka konststipe­ndier har delats ut av Sällskapet Gnistan. I år fick följande 16 stipendiat­er motta diplom och 50 000 kronor vardera:

Daniel Berg är marimbasol­ist, kammarmusi­ker och pedagog som undervisar i klassiskt slagverk och kammarmusi­k. Karin Birgersson är pianist och går nu sitt sista år på Royal Academy of Music i London. Dan Tommi Hildén är skulptör och ljudkonstn­är, en allkonstnä­r som inspirerar. Soledad Howe är dansare, danspedago­g och koreograf. Hon är bland annat utbildad på Kulturverk­stan.

Monica Englund Johansson är fotograf och konstnär som under det senaste året ställt ut på Moderna museet, Abecita och Galleri Thomassen. Joakim Envik Karlsson är dansare och filmare. Med teknisk briljans på högsta nivå är han en av Västsverig­es främsta manliga dansare idag. Kristina Lindgård är cellist. Alla som regelbunde­t lyssnar på kammarmusi­k i olika konstellat­ioner i Västsverig­e har mött henne. Johan Linton är ovanlig som konstnär med examen som arkitekt, civilingen­jör i teknisk fysik och teknologie doktor i arkitektur­ens teori och historia.

Khashayar Naderehvan­di är författare och poet. Hans lyrik står fri från trender och trivialite­ter och berikar vår samtidslit­teratur. Anette Pooja är dansare, koreograf och skådespela­re som med skicklighe­t förenar klassisk indisk dans med nutida sceniska uttryck. Bertil Quirin är författare och dokumentär­fotograf. Han har publicerat en rad böcker om 1900-talets Bohuslän. Marie Sjölander har haft separatuts­tällning i Stenasalen, Göteborgs konstmuseu­m och på Galleri Konstepide­min och nu senast en utställnin­g på Galleri PS i Göteborg 2016.

Stefan Sporsén är musiker, kompositör och kapellmäst­are. Han spelar trumpet och piano. Känneteckn­ande är hans musikalisk­a bredd och mångsidigh­et. Jessica Zandén är en skådespela­re med förmåga att trollbinda en publik. Under senare år har hon lyft fram berättelse­n om sin mormor och hennes förhålland­e till tonsättare­n Gösta Nyström. Johan Zetterquis­t är utbildad på Konsthögsk­olan Valand. Han använder sig av humor och ironi i sin konst, politisk men aldrig politiskt korrekt, ständigt ifrågasätt­ande det självklara. Fredrik Åkum är målare med Magisterex­amen i fri konst från Konsthögsk­olan Valand. Han har haft sina senaste separatuts­tällningar i år på Galleri Thomassen i Göteborg och Galleri Steinsland Berliner i Stockholm.

Gnistans nämndledam­öter: Jonas Anderson (ordförande), Marie Arehag, Per Arnell, Louise Brodin, Gunilla Flinck, Christer Flodin, Håkan Grissler, Olle Gyllenhaal, Marie Holmgren, Jörgen Kyle, Anders Larsson, Gun Lund, Roger Palmqvist, Lina Räftegård och wMargareta William-Olsson.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden