Git­te Hags­tedt Dick­son 68 år, Mast­hug­get

Göteborgs-Posten - - VECKAN SOM GICK -

– Jag har gett ut en bok om mitt liv på eget för­lag. Den he­ter Lil­la jag vå­gar? Och hand­lar om vad kär­lek kan ge. Det är det störs­ta i li­vet. Jag har job­bat på den väl­digt länge, än­da se­dan 2008 då jag ge­nom­gick en livs­kris. Men så bra som jag kän­ner mig nu har jag ald­rig känt mig. Det är fan­tas­tiskt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.