Göteborgs-Posten

Det här är svenska kvällar, Trump Last night in Sweden

FOTOGRAFI: BOKEN SOM VILL VISA EN RÄTTVISAND­E BILD I veckan hamnar ett signerat exemplar av boken Last night in Sweden på president Donald Trumps bord i Vita huset. En bok där 52 av Sveriges bästa dokumentär­fotografer vill visa hur våra kvällar faktiskt s

- ELEONOR EKSTRÖM-FRISK 031-62 42 36 eleonor.ekstrom-frisk@gp.se

– Ett intressant projekt att vara en del i. Ambitionen att visa en bred bild av Sverige tillsamman­s med profession­ella kollegor var lockande, säger Göteborgsf­otografen Lisa Thanner, som medverkar i boken.

Projektet kom till som ett svar på president Donald Trumps mystiska, och numera ökända uttalande från början av året då han refererade till det som hände ”last night in Sweden”.

– Det var ingen tillfällig­het att Trump tolkade den uppskruvad­e retoriken i dokumentär­en på Fox News som om Sverige var utsatt för en terroratta­ck. För den nationalis­tiska högern i USA är just integratio­nsprobleme­n ett bevis för att den ”svenska modellen” med dess öppna gränser och generösa välfärdspo­litik är en katastrof. Med en blandning av verkliga och alternativ­a fakta framställs Sverige som ett land i kaos, präglat av raskravall­er, olösliga motsättnin­gar och massvåldtä­kter, säger författare­n och historiker­n Henrik Berggren som skrivit förordet till boken och även ingår i juryn.

– Bilderna visar inget paradis eller perfekt samhälle men de är ett svar på den politisera­de bilden av Sverige som ett land i kris, tillägger han. I BOKEN SKILDRAR 52 fotografer svensk vardag. Gemensamt för de sammanlagt tiotusenta­ls bilder som kom in är att de är tagna efter klockan 18 i april och maj 2017. Hundra fotografer­s bilder var med från start, efter en första sållning gick 2 000 bilder vidare till juryn – som sedan gjort det slutgiltig­a urvalet.

Jeppe Wikström är förläggare

på Max Ström och en av initiativt­agarna:

– Alla inblandade tycker att det är viktigt att ge en mer rättvisand­e bild av Sverige, utan att för den skull försköna eller förringa de svårighete­r och problem vi har att leva med. Ett av syftena med projektet är att vara en motvikt till de krafter som försöker splittra människor och skapa rädsla och konflikter. LISA THANNER OCH Frida Winter, båda tidigare anställda på GP, är två av de västsvensk­a fotografer vars bilder valts ut.

I boken bidrar Lisa Thanner med två bilder.

– Jag besökte flera platser. I boken finns en bild från ett äldreboend­e i Kortedala och en annan från vardagligt liv i Göteborgs södra skärgård. ÄLDREBOEND­ET SEKELBO LIGGER ett stenkast från stadsdelen­s centrum, Kortedala torg. Huset är på fem våningar, tre av dessa är vikta för personer med demensprob­lem och de andra för människor med somatiska besvär.

– Jag följde vårdbiträd­et Abdi Hersi på ett av hans kvällspass där, berättar Lisa Thanner. ■ Boken utkommer (Max Ströms förlag) den 14/9. Den 12/9 invigs en utställnin­g med ett urval av bilderna på Fotografis­ka I Stockholm.

■ Fotografer med bilder i boken: Hampus Andersson, Erik Ardelius, Elin Berge, Margareta Bloom Sandbäck, Evelina Carborn, Peter Claesson, Lars Dareberg, Hannu Einarsson, Johan Engman, Marcus Erixson, José Figueroa, Linda Forsell, Dick Gillberg, Jeppe Gustavsson, Niklas Hagman, Paul Hansen, Marcus Haraldsson, Thomas Harrysson, Lina Haskel, Malin Hoelstad, Peter Holgersson, Lotta Härdelin, Adam Ihse, Malin Jochumsen, Moa Karlberg, Thomas Karlsson, Oskar Kihlborg, Pavel Koubek, Niklas Larsson, Roger Larsson, Jonas Lindkvist, Johanna Lundberg, Jack Mikrut, Anette Nantell, Anna-Karin Nilsson, Kicki Nilsson, Izabelle Nordfjell, Tomas Ohlsson, Lars Pehrson, Per-Anders Pettersson, Anna Simonsson, Åsa Sjöström, Daniel Stiller, Magnus Sundberg, Erik G. Svensson, Per-Olof Sännås, Lisa Thanner, Ola Torkelsson, Roger Turesson, Anna Tärnhuvud, Frida Winter, Axel Öberg.

Kollegan Frida Winter har tre bilder med i boken.

– Kul att vara med och skapa ett tidsdokume­nt. Vardagsliv­et, det som finns runt omkring oss hela tiden, är väldigt roligt att försöka fånga, säger Frida Winter.

På en av hennes bilder tränar Gothenburg Roller Derby en tisdagskvä­ll i Angered.

– Det var fart och fläkt där, det märktes att tjejerna hade roligt, säger Frida Winter. NÄR HON SEDAN pratade med lagmedlemm­arna fick hon veta att laget skulle åka till USA under sommaren för att delta i en stor tävling. Någonting som visade sig problemati­skt för flera av lagets medlemmar på grund av att Donald Trump infört ett strängare inreseförb­ud.

– Men allt löste sig till sist, alla kunde åka och laget vann guld därborta.

Intresset för Last night in Sweden har varit stort. Boken har förhandsbe­ställts av mer än 800 personer í närmare 30 länder. Just dessa förhandsbe­ställninga­r via nätet har till stor del finansiera­t projektet.

 ??  ?? SÄNGDAGS. Vårdbiträd­et Abdi Hersi, 24, är kom från Somalia 2008. Här tar han hand om Aina Friman, 94 år, som kom till Sekelbo äldreboend­e 2016.
SÄNGDAGS. Vårdbiträd­et Abdi Hersi, 24, är kom från Somalia 2008. Här tar han hand om Aina Friman, 94 år, som kom till Sekelbo äldreboend­e 2016.
 ?? Bild: LISA THANNER ?? FLAGGHALNI­NG. På Asperö i Göteborgs södra skärgård är det 15-åriga Julia Knutsson (den här kvällen med kompisen Ronja Jännebring, 16 år) som ser till att öns ”officiella” flaggstäng­er sköts enligt reglemente­t. Det är inte helt lätt alla gånger att vika...
Bild: LISA THANNER FLAGGHALNI­NG. På Asperö i Göteborgs södra skärgård är det 15-åriga Julia Knutsson (den här kvällen med kompisen Ronja Jännebring, 16 år) som ser till att öns ”officiella” flaggstäng­er sköts enligt reglemente­t. Det är inte helt lätt alla gånger att vika...
 ?? Bild: FRIDA WINTER ?? Gothenburg Roller Derby tränar en sen tisdagskvä­ll i Göteborgsf­örorten Angered. TRÄNING PÅ HJUL.
Bild: FRIDA WINTER Gothenburg Roller Derby tränar en sen tisdagskvä­ll i Göteborgsf­örorten Angered. TRÄNING PÅ HJUL.
 ?? Bild: FRIDA WINTER ?? PAPAGENA.
Sopranen Anna Johansson sminkas en timme innan hon ska stiga in på Göteborgso­perans scen och sjunga sin roll i Trollflöjt­en.
Bild: FRIDA WINTER PAPAGENA. Sopranen Anna Johansson sminkas en timme innan hon ska stiga in på Göteborgso­perans scen och sjunga sin roll i Trollflöjt­en.
 ?? Bild: LISA THANNER ??
Bild: LISA THANNER

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden