Göteborgs-Posten

En världsunik anläggning

Gigantisk testkammar­e invigd – världsunik anläggning i Borås

- FORDONSTEK­NIK ALEXANDER PIAUGER alexander.piauger@gp.se 031-62 41 51

EKONOMI: I går öppnades den gigantiska ståldörren när testkammar­en Awitar i Borås invigdes. Anläggning­en har kostat hundra miljoner att bygga. Här ska man bland annat testa om strålning, från exempelvis mobilmaste­r, kan slå ut självköran­de bilar.

Kommer mobilmaste­r och annan strålning att kunna störa tekniken i framtidens självköran­de bilar? En ny testkammar­e i hundramilj­onersklass­en ska se till att det inte blir så.

– Det här är en världsunik anläggning, säger Pether Wallin, divisionsc­hef för Rise.

Under de senaste decenniern­a har de flesta biltillver­kare byggt in alltmer elektronik i sina fordon. Det har varit en viktig förutsättn­ing för att kunna utveckla nya funktioner i bilarna – där slutsteget är helt självköran­de fordon. Men mer elektronik innebär också nya risker. UTANFÖR BORÅS INVIGDES på onsdagen den helt nya testkammar­en Awitar (förkortnin­g för Automotive Wireless Test and Research Facility). Anläggning­en har kostat hundra miljoner att bygga – och det är statligt ägda forsknings­institutet Rise som står för notan.

– Här inne kommer vi att testa så att strålning inte slår ut olika funktioner hos fordon. Men också att fordonen inte påverkar sin omgivning, förklarar Pether Wallin.

Under invignings­ceremonin öppnades kammarens gigantiska ståldörr, tung som fyra personbila­r, inför ett hundratal åskådare. Innanför den en gigantisk kammare, täckt med isolerande trattar av frigolit på väggarna. En förutsättn­ing för att kunna bedriva tester är att ingen strålning läcker vare sig in eller ut ur rummet.

– Vi har använt samma betong som brukar användas till kärnkraftv­erk. De fick skicka upp receptet från Tyskland, säger Christer Karlsson, projektled­are för Awitar. DEN SOM VILL kan hyra in sig i testanlägg­ningen – och för att finansiera projektet har Rise gjort upp med fordonstil­lverkarna. Volvo Cars, AB Volvo, Scania och Nevs har bokat upp tid i testlokale­n under de kommande åren, en förutsättn­ing för att bygget skulle kunna bli verklighet.

– Det här är offentligt privat samarbete när det är som allra bäst, säger Wallin. INNE I KAMMAREN finns både en rotationsb­räda och så kallade rullar. Det gör att bilarna kan testas under samma förutsättn­ingar som när de är ute och kör. Men den alltmer avancerade tekniken i dagens bilar ställer också allt högre krav på testerna.

– En elbil har till exempel fler modes än en bensinbil. För en bensinbil finns två lägen, antingen kör den eller så står den still. Men för nyare bilar finns flera möjlighete­r. En elbil kan till exempel stå och ladda, allt sådant måste också testas, säger Christer Karlsson.

”För en bensinbil finns två lägen, antingen kör den eller så står den still. Men för nyare bilar finns flera möjlighete­r.” CHRISTER KARLSSON, projektled­are Awitar

 ??  ??
 ??  ?? INVIGNING.
INVIGNING.
 ?? Bilder: ANDERS YLANDER ?? En gigantisk ståldörr leder in till testkammar­en. Fordonet som ska testas rullas in i kammaren, som sedan är helt sluten under själva testet. Christer Karlsson har varit projektled­are för bygget av Awitar. Divisionsc­hefen Pether Wallin är stolt över...
Bilder: ANDERS YLANDER En gigantisk ståldörr leder in till testkammar­en. Fordonet som ska testas rullas in i kammaren, som sedan är helt sluten under själva testet. Christer Karlsson har varit projektled­are för bygget av Awitar. Divisionsc­hefen Pether Wallin är stolt över...
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden