Göteborgs-Posten

Åsikter om drömmars betydelse

Ett meningslös­t fyrverkeri eller ett meddelande från det undermedve­tna? Vissa menar dock att de kan ge unik kunskap.

- Lena Ekstrand livsstil@gp.se

Flum eller vetenskap? Ett meningslös­t fyrverkeri, eller ett meddelande från det undermedve­tna? Åsikterna om drömmarnas funktion har varierat genom århundrade­na, och vissa menar att de kan vara en väg till ökad självkänne­dom. Om du kan tolka drömmarna förstår du dig själv bättre och kan få ett rikare, friare liv.

Ofta triggas drömmen av något som har berört oss känslomäss­igt. Sedan söker den igenom vår minnesbank på jakt efter erfarenhet­er och upplevelse­r som påminner om samma situation. Men drömmarna har sin egen logik. Bildspråke­t är inte alltid helt lätt att begripa. PSYKOLOGEN OCH psykoterap­euten Gunnar Sundström blev redan under 1980-talet fascinerad av drömmar. Han kom då i kontakt med den amerikansk­e psykiatern och drömpionjä­ren Montague Ullman som utvecklade en egen metod för att arbeta med drömmar. Ullman var periodvis verksam i Göteborg och utifrån hans tankar grundades Drömgrupps­forum där Gunnar Sundström blev en av ledarna.

– Montague Ullman ville föra ut kunskapen om hur vi kan använda våra drömmar utanför terapirumm­et. I en drömgrupp finns ingen auktoritet som sitter inne med facit, utan deltagarna hjälper drömmaren att komma fram till en tolkning, säger Gunnar Sundström.

Till skillnad från Freud menade Ullman att samma symboler kan betyda helt olika saker för olika människor. För någon kan en dröm om att flyga signalera frihet, för en annan att tappa fotfästet.

Ledaren i en drömgrupp ska skapa trygghet och skydda drömmaren. Då blir stämningen lekfullt utforskand­e och drömmaren kan komma i kontakt med okända sidor av sig själv.

– När det funkar är det enormt. Då är det som om vi öppnar hela vårt livs hårddisk och kan hitta något i vår livshistor­ia som hjälper oss. Det verkar som om vi har större tillgång till kunskapen om oss själva när vi drömmer. Men varför vi har ett särskilt språk på natten – varför drömmarna inte talar klarspråk – det är fortfarand­e ett mysterium, säger Gunnar Sundström.

Enligt Gunnar Sundström kan drömmen fungera som vägledning i en kris eller bara som ett kvitto på var vi just nu befinner oss i livet. FÖRFATTARE­N OCH drömterape­uten Louise Minerva-Li menar att drömmarna avspeglar vårt känsloliv och visar på såväl våra inre hinder som våra resurser.

– Meningen är att vi ska acceptera vår ”solsida” och läka vår ”skuggsida”. Drömmarna kommer från ditt högre medvetande, den del av dig som vet allt om dig och meningen med ditt liv, säger hon.

Genom att lita på drömmen och lyssna till budskapet blir vi mer harmoniska och mognar som människor. Då vågar vi göra förändring­ar som kanske är nödvändiga, menar Louise Minerva-Li.

– Drömmen öppnar nya perspektiv och ger stor personlig utveckling i form av trygghet, insikter, klarseende, mod och acceptans. Drömmen, din inre coach, ger dig gratis terapi varje natt, säger hon.

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ?? LOUISE MINERVA-LI.
LOUISE MINERVA-LI.
 ??  ?? GUNNAR SUNDSTRÖM.
GUNNAR SUNDSTRÖM.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden