Bra bil­jett­zo­ner

Göteborgs-Posten - - Jesper Bengtsson -

An­gå­en­de för­sla­get om Väst­tra­fiks nya bil­jett­zo­ner. Hur tän­ker So­ci­al­de­mo­kra­ter­na och Väns­ter­par­ti­et? Mås­te ni pro­te­ste­ra för pro­te­ste­ran­dets skull?

Zon A med Gö­te­borg, Möln­dal, Par­til­le och

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.