Häk­tad för in­bland­ning i trip­pel­mord

Göteborgs-Posten - - Nyheter -

En 32-årig man har häk­tats miss­tänkt för med­hjälp till trip­pel­mor­det på Drott­ning­ga­tan i Mal­mö i som­ras, rap­por­te­rar fle­ra me­di­er.

– Han för­ne­kar brott, sä­ger man­nens ad­vo­kat An­ders Lindstrand till Syd­svens­kan.

32-åring­en greps och an­hölls i Gö­te­borg, där han är skri­ven, i tors­dags. Det var kväl­len den 18 ju­ni som tre män sköts till döds ut­an­för ett in­ter­net­kafé på Drott­ning­ga­tan i Mal­mö. (TT) BROTT:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.