Mis­s­tänk­te bar­na­mör­da­ren i Ska­ra­borg häk­tad

Göteborgs-Posten - - Nyheter - SANDRA DIVINYI

BROTT Den man som miss­tänks ha mör­dat ett barn i treårs­ål­dern i Ska­ra­borg är nu även miss­tänkt för grov miss­han­del av ett barn i ettårs­ål­dern.

Man­nen be­gär­des häk­tad på fre­da­gen och vid lör­da­gens häkt­nings­för­hand­ling häk­ta­des han.

GP har ti­di­ga­re i vec­kan skri­vit om fal­let där ett barn i treårs­ål­dern kom in till Ska­ra­borgs sjuk­hus med all­var­li­ga ska­dor. Po­li­sen in­led­de då en för­un­der­sök­ning gäl­lan­de för­sök till mord. EF­TER ATT BAR­NET död­för­kla­ra­des på ons­dags­kväl­len ru­bri­ce­ra­des ut­red­ning­en om till mord.

– Ska­dor­na var av så­dan ka­rak­tär att sjuk­hu­set larmade oss. Ska­dor­na kun­de in­te för­kla­ras på ett na­tur­ligt sätt och be­slu­tet togs att an­hål­la man­nen, sa­de Stefan Gustafs­son, på po­li­sens press­tjänst.

En man i 25-års­ål­dern greps och miss­tänk­tes för då­det. Man­nen var in­te bar­nets far men det var han som ha­de ta­git bar­net till sjuk­hu­set. En­ligt fle­ra me­di­er ska han va­ra be­kant med bar­nets mam­ma.

Sam­me man är nu även miss­tänkt för grov miss­han­del av ett barn i ettårs­ål­dern i sam­ma fa­milj, med­de­la­de po­li­sen i Väst­ra Gö­ta­land på fre­dags­kväl­len.

– Utre­dar­na vill in­te gå ut med mer än så, sä­ger Ul­la Brehm, pressta­les­per­son vid po­li­sen re­gi­on Väst, un­der fre­dags­kväl­len. fre­da­gen MAN­NEN BE­GÄR­DES UN­DER häk­tad för då­den.

– Han är på san­no­li­ka skäl miss­tänkt för mord och grov miss­han­del, sä­ger Karin Ro­san­der, pressta­les­per­son vid Åklagar­myn­dig­he­ten.

På san­no­li­ka skäl är den hög­re gra­den av brotts­miss­tan­ke. Man­nen ne­kar till brott, en­ligt TT. På lör­da­gen hölls häkt­nings­för­hand­ling vid Ska­ra­borgs tings­rätt. Då be­slu­ta­de rät­ten att häk­ta ho­nom.

Un­der fre­da­gen an­hölls yt­ter­li­ga­re en per­son i sam­ma ut­red­ning. Den per­so­nen är en­ligt po­li­sen i nu­lä­get släppt ef­ter att ha för­hörts.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.