Fäng­el­se­straff för barn­våld­täkt

Göteborgs-Posten - - Nyheter -

En man från Falun döms till fy­ra års fäng­el­se för bland an­nat våld­täkt mot barn. De fy­ra våld­täk­ter­na mot en 14-årig flic­ka in­träf­fa­de hös­ten 2016. Fa­lu tings­rätt dö­mer även man­nen, som är i 30-års­ål­dern, för and­ra sex­u­al­brott mot yt­ter­li­ga­re 22 min­derå­ri­ga flic­kor, bland an­nat sex­u­ellt ofre­dan­de. Man­nen ne­kar till samt­li­ga brott. (TT) BROTT:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.