”Porr­för­bud hjäl­per in­te mot över­grepp”

Göteborgs-Posten - - Världen -

24 000 porr­saj­ter har för­bju­dits i Ne­pal. Det vul­gä­ra in­ne­hål­let för­stör den so­ci­a­la har­mo­nin och upp­ma­nar till sex­u­ellt våld, me­nar re­ge­ring­en. Men ak­ti­vis­ter ser för­bu­det som fel­rik­tat.

– Det här är in­te lös­ning­en på problemet med sex­u­ellt våld och våld­täkt, sä­ger kvin­no­rätts­ak­ti­vis­ten Mah­na An­sa­ri till AFP.

För­bu­det har in­förts ef­ter fle­ra bru­ta­la at­tac­ker som har ska­kat om lan­det. I ju­li våld­togs och mör­da­des den 13-åri­ga flic­kan Nir­ma­la Pant. Fle­ra po­lis­män har stängts av ef­ter miss­tan­kar om att de för­stört be­vis­ma­te­ri­al. Ett par må­na­der se­na­re våld­togs och ströps en ti­o­å­rig flic­ka. (TT) NE­PAL:

Bild: NIRANJAN SHRESTHA

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.