Raz­zia i Sve­ri­ge ef­ter danskt svind­le­ri

Göteborgs-Posten - - Världen -

En 64-årig dansk kvin­na miss­tänks ha lu­rat till sig minst 111 mil­jo­ner dans­ka kro­nor från So­ci­al­sty­rel­sen i Dan­mark. Nu har en stu­ga i Sve­ri­ge ge­nom­sökts av po­li­sen, skri­ver Kvälls­pos­ten. Vid hus­rann­sa­kan i ons­dags be­slag­tog po­li­sen bland an­nat en mo­bil­te­le­fon, do­ku­ment, en sim­korts­hål­la­re och en rou­ter.

64-åring­en miss­tänks ha be­gått brot­ten un­der pe­ri­o­den 20022018 ge­nom 274 ut­be­tal­ning­ar till eg­na kon­ton med So­ci­al­sty­rel­sens peng­ar. Var kvin­nan be­fin­ner sig är oklart. Yt­ter­li­ga­re två kvin­nor och en man miss­tänks för in­bland­ning. (TT) DAN­MARK:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.