Hund­ra­tals barn­sol­da­ter släpp­ta

Göteborgs-Posten - - Världen -

Drygt 800 barn har släppts av CJTF-mi­li­sen i nord­öst­ra Ni­ge­ria, någ­ra av dem så unga som tolv år, en­ligt FN:s barn­fond Uni­cef. CJTF bil­da­des 2013 för att be­käm­pa den ter­ror­stämp­la­de rö­rel­sen Bo­ko Ha­ram. I sep­tem­ber 2017 åtog den sig att slu­ta re­kry­te­ra barn och fri­ge dem som re­dan ingick i mi­li­sen. Fri­släp­pan­det av de 833 bar­nen är det förs­ta se­dan dess.

Bar­nen in­går i en stör­re grupp på näs­tan 1 500 poj­kar och flic­kor som hålls av CJTF i sta­den Mai­du­gu­ri. De an­vänds bå­de som sol­da­ter och för un­der­stöd­jan­de upp­drag. (TT) NI­GE­RIA:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.