Mas­siv ma­ni­fes­ta­tion mot ra­sism

Göteborgs-Posten - - Världen -

De­mon­stran­ter från run­tom Tyskland slöt upp i en jät­te­marsch i Ber­lin i går mot främ­lings­fi­ent­lig­het och hö­ger­ra­di­ka­lism.

Ma­ni­fes­ta­tio­nen, en av de störs­ta i Tyskland på se­na­re år, var dels ett svar på som­ma­rens pro­tes­ter mot in­vand­ring­en i fle­ra stä­der i öst­ra Tyskland, dels en mar­ke­ring mot främ­lings­fi­ent­li­ga Al­ter­na­tiv för Tyskland (AFD) in­för sön­da­gens del­stats­val i Bay­ern.

Te­mat var ”odel­bar” (un­te­il­bar). I tå­get syn­tes pla­kat med bud­skap som ”Bygg bro­ar in­te mu­rar” och ”Ena­de mot ra­sis­men”. En­ligt ar­ran­gö­rer­na del­tog över 150 000 per­so­ner. (TT-Reu­ters) TYSKLAND:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.