El­va dog när smugglar­bil kroc­ka­de

Göteborgs-Posten - - Världen -

El­va per­so­ner om­kom när en mind­re skåp­bil fron­talkroc­ka­de med en last­bil i nor­ra Gre­kland och fat­ta­de eld. For­do­net var på väg mot sta­den Ka­va­la när olyc­kan in­träf­fa­de ti­digt på lör­da­gen. Rädd­nings­tjäns­ten drog fram el­va krop­par ur for­do­net. De tros ha va­rit mi­gran­ter. Last­bils­fö­ra­ren und­kom hel­skin­nad.

En­ligt gre­kisk po­lis har olycks­for­do­net ti­di­ga­re an­vänts av män­ni­sko­smugg­la­re. (TT) GRE­KLAND:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.