Fri­gi­ven pas­tor på väg till Vi­ta hu­set

Göteborgs-Posten - - Världen -

Den ame­ri­kans­ke pas­torn Andrew Brun­son an­län­de i går kväll till USA ef­ter två år som fri­hets­be­rö­vad i Turkiet. Nu vän­tar ett mö­te med pre­si­dent Do­nald Trump i Vi­ta hu­set. Trump tac­kar sin tur­kis­ke kollega Re­cep Tayy­ip Er­do­gan för fri­släp­pan­det.

Brun­son, som dri­ver en kyr­ka i Tur­ki­ets tred­je störs­ta stad Iz­mir, greps 2016 miss­tänkt för sam­rö­re med bland an­nat Gü­len­rö­rel­sen, som Er­do­gan häv­dar låg bakom kupp­för­sö­ket 2016. (TT-AFP) USA/TURKIET:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.