5

Göteborgs-Posten - - Världen -

GP:s ut­lands­re­port­rar tit­tar fram­åt och skri­ver per­son­ligt om män­ni­skor som kom­mer att fin­nas med i ny­hets­flö­det. Ur­va­let är re­por­terns eget och du kom­mer att mö­ta bå­de kän­da och kanske li­te mer över­ras­kan­de namn. ak­tu­el­la namn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.