Gal­na vec­kan för Fa­ge­mo – sex po­äng på tre mat­cher

Göteborgs-Posten - - Jesper Bengtsson - FRED­RIK JANLIND

ISHOCKEY Samu­el Fa­ge­mo, 18, har haft en vec­ka som få and­ra kan dröm­ma om. En vec­ka där han på all­var vi­sat att han hör hem­ma i Frölun­das A-lag. – Det har va­rit helt ma­giskt, sä­ger han. Vi tar det från bör­jan.

I tis­dags smäll­de Samu­el Fa­ge­mo in tre puc­kar mot dans­ka Ål­borg i CHL-mö­tet. Den mål­fes­ten följ­de han upp med två as­sist bor­ta mot Lu­leå i tors­dags.

Un­der lör­da­gen kom även förs­ta SHL-må­let när han snod­de puc­ken av Il­la­ri Melart var is­kall när han nä­ta­de. Den puc­ken var lag­kam­ra­ten Vik­tor Ek­bom snabbt fram­me och tog va­ra på.

– Det är jag tack­sam för, den ham­nar på en fin hyl­la där­hem­ma, sä­ger Fa­ge­mo och fort­sät­ter:

– Det är det störs­ta jag har va­rit med om i min kar­riär. Det är en mil­stol­pe att gö­ra mål i den här li­gan. Hyf­sad vec­ka va?

– Ha­ha! Ja, det är en gans­ka sjuk vec­ka! Helt ma­giskt har Li­nus Fa­ge­mo gjor­de 1–2 un­der mot Fär­je­stad i går. det va­rit och det har gått bra i var­je match. Sen har jag fått stort för­tro­en­de vil­ket jag är vil­ket tack­sam över. Skönt att slå Fär­je­stad?

– Det är en rik­tigt skön vinst för det var gans­ka het­sigt där­u­te. Men det är ba­ra ro­ligt och jag gil­lar att spe­la när det är myc­ket käns­lor. Sen tyc­ker jag att vi har bra ke­mi i vår ked­ja vil­ket un­der­lät­tar myc­ket. FÖR ATT BLI bäst i fa­mil­jen är det dock en bit kvar för Samu­el Fa­ge­mo. Pap­pa Li­nus, gjor­de 153 (96+57) po­äng på 455 mat­cher i lan­dets högs­ta se­rie.

Men po­äng­en lär fort­sät­ta tril­la in för Samu­el.

– Jag har ba­ra va­rit av­slapp­nad och kun­nat spe­la mitt spel med ett högt själv­för­tro­en­de och då loss­nar det ock­så. Jag är sjukt tack­sam över den här chan­sen och när det går bra så ökar ju ba­ra själv­för­tro­en­det, sä­ger han. Re­dan i sitt and­ra byte i mat­chen kun­de 18-åring­en gö­ra 1–0 och där­med sitt förs­ta SHL-mål bakom Ste­fan Steen i Öre­bros mål.

HV71 har haft pro­blem i po­wer­play den här sä­song­en, men vid Öre­bros förs­ta ut­vis­ning i mat­chen var det dags för 2–0. Ro­bert Fi­gren stod fri vid bort­re stol­pen och gjor­de ing­et miss­tag.

HV71 var det bätt­re la­get i den förs­ta pe­ri­o­den och Öre­bro ha­de svårt att ska­pa nå­got för­u­tom ett jät­te­lä­ge som Ty­lor Spink fick, men han mis­sa­de.

Den and­ra pe­ri­o­den blev helt sön­der­ryckt av HV-ut­vis­ning­ar. Öre­bro fick spe­la he­la tolv mi­nu­ter av pe­ri­o­den

Bild: FRED­RIK KARLS­SON

PO­ÄNG IGEN.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.