Mast­brott och fel­seg­ling­ar

Täv­ling­en Mäs­tar­nas mäs­ta­res förs­ta dag bjöd på bå­de per­fekt seg­ling och dra­ma­tis­ka hän­del­ser. I ni­on­de ra­cet drab­ba­des en av bå­tar­na av mast­brott och var tvung­en att ut­gå från täv­ling­en. – Det har va­rit en bra seg­lar­dag för al­la, men det är li­ten skilln

Göteborgs-Posten - - Sport -

SEG­LING: Det fick han själv och be­sätt­ning­en er­fa­ra i förs­ta ra­cet där de till en bör­jan låg på en andra­plats men fick en straff och pe­ta­des ner till sistap­lat­sen.

– Men hål­ler vi en jämn ni­vå ska det nog gå bra, sä­ger Bern­ts­son.

För att ta sig till Mäs­tar­nas mäs­ta­re ska man ha vun­nit en SM­täv­ling. I som­ras vann Bern­ts­son SM i match­ra­cing. Då var det förs­ta gång­en be­sätt­ning­en seg­la­de ihop. Där­ef­ter har det in­te bli­vit så myc­ket trä­ning. – MEN VI kän­ner varand­ra väl och det är ett helt fan­tas­tiskt gäng. Nu är det kor­ta ra­ce och det känns väl­digt bra, sä­ger Bern­ts­son.

Han kom­mer från Stenungsund, seg­lar för GKSS och Marstrand är där­för som hem­ma­plan för ho­nom. I Match cu­pen, som hålls i Marstrand var­je år, har han del­ta­git nio gång­er.

– Jag äls­kar att seg­la i Marstrand. Har vi för­må­gan att ut­nytt­ja er­fa­ren­he­ten har vi go­da chan­ser att gå vi­da­re. UN­DER LÖR­DA­GEN SEGLADES tre av fem om­gång­ar, to­talt ska det seglas 30 ra­ce. Det be­ty­der att grundom­gång­en in­te av­görs för än på sön­dag för­mid­dag. 16 be­sätt­ning­ar

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.