Lin­do­me klart för di­vi­sion 1 ef­ter vinst

Göteborgs-Posten - - Sport - Mathias Etéus, BK Olym­pic Lin­do­me GIF

FOT­BOLL: Med en match kvar av sä­song­en kan att man gjort sitt i di­vi­sion 2 Väst­ra Gö­ta­land.

Ef­ter 4-1 se­gern bor­ta mot står Möln­dals-la­get som se­rie­seg­ra­re och där­med kan man se fram emot di­vi­sion 1-spel näs­ta sä­song.

– Sä­song­en har va­rit fan­tas­tisk, vi har spe­lat bra fot­boll ge­nom­gå­en­de och till slut fick vi fi­ra se­rie­se­gern! Vi har va­rit det bäs­ta la­get ge­nom he­la sä­song­en och är vär­da att vin­na se­ri­en. Ef­ter up­pe­hål­let var det egent­li­gen ba­ra en tids­frå­ga in­nan det skul­le bli klart, sä­ger som gjor­de ett av må­len un­der mat­chen. kon­sta­te­ra

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.