Se­ger­svi­ten bru­ten för IBK Gö­te­borg

Göteborgs-Posten - - Sport - IBK Gö­te­borg

INNEBANDY: Ny­kom­ling­en har in­lett SSL-sä­song­en starkt och ta­git tre ra­ka seg­rar un­der in­led­ning­en. Men un­der lör­da­gen fick man till slut se se­ger­svi­ten bry­tas hem­ma mot Rönn­by.

Mat­chen var jämn till en bör­jan, men Gö­te­bor­gar­na tappade mat­chen to­talt i den and­ra pe­ri­o­den. Då släpp­te hem­ma­la­get näm­li­gen in fem mål in­om lop­pet av en dryg kvart. Mat­chen slu­ta­de 3-8 till Rönn­by som där­med bröt sin ne­ga­ti­va för­lust­svit.

Mål­skyt­tar i Gö­te­borg: Moa Ry­lan­der, Lin­nie Ahl­berg, Victo­ria Wal­len­stam.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.