Två nya svens­ka me­dal­jer i ung­doms-OS

Göteborgs-Posten - - Sport - As­h­wat­hi Pil­lai, Robin Han­son

OLYM­PISKT: Sve­ri­ge har ta­git yt­ter­li­ga­re två me­dal­jer i ung­doms-OS i Bu­e­nos Aires un­der nat­ten. Den ena, ett guld, togs av som var en del av la­get Team Alp­ha i lag­täv­ling­en.

Spel­for­men är ny i bad­min­tons­por­ten och la­gen be­stod av id­rot­ta­re från fle­ra oli­ka na­tio­ner.

– Jag kän­de ing­en i la­get in­nan jag kom hit till Bu­e­nos Aires. Men vil­ken stäm­ning vi ha­de i vårt lag. Vi har käm­pat till­sam­mans i tre grupp­mat­cher, kvarts­fi­nal, se­mi och fi­nal. Jag kom­mer ald­rig att glöm­ma ögon­blic­ket när vi vann” sä­ger As­h­wat­hi Pil­lai till SOK.

Sim­ma­ren tog ett brons på 100 me­ter fri­sim på ti­den 49,52. Me­dal­jen var hans and­ra i mäs­ter­ska­pet ef­ter att han tog sil­ver på 200 me­ter fri­sim ti­di­ga­re.

– Två me­dal­jer var mer än jag ha­de vän­tat mig, så jag är verk­li­gen super­nöjd, sä­ger Han­son till SOK. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.