KDFF:s da­mer tog ste­get upp

Kungs­bac­ka DFF har gått som tå­get un­der sä­song­en i Eli­tet­tan. Ef­ter se­gern mot Väs­terås med 6–2 är klub­ben nu kla­ra för Da­mall­svens­kan – för förs­ta gång­en i klub­bens histo­ria. – Det finns inga ord på den­na gläd­jen, sä­ger Sa­ra Nils­son.

Göteborgs-Posten - - Sport -

TILL HÖGS­TA SE­RI­EN. FOT­BOLL: Kungs­bac­ka DFF har top­pat Eli­tet­tan un­der en läng­re tid och sett ut att gå mot Da­mall­svens­kan med storm­steg.

In­för bor­t­a­mö­tet med Väs­terås BK 30 un­der går­da­gen ha­de la­get ett för­språng ned till tre­an Kvarnsve­dens IK med he­la nio po­äng. En pin­ne mot Väs­terås ha­de räckt för att säk­ra avan­ce­mang till lan­dets högs­ta se­rie för Kungs­bac­ka DFF.

Det slu­ta­de med tre pin­nar och se­ger med 6–2 för Kungs­bac­ka som där­med säk­ra­de sitt avan­ce­mang.

– Det är så­dan gläd­je nu! Det är svårt att be­skri­va, sä­ger Sa­ra Nils­son som gjor­de ett av må­len i den hi­sto­ris­ka se­gern och fort­sät­ter:

– Vi har haft en ex­trem lag­käns­la un­der he­la året och jag har ald­rig

Kungs­bac­ka DFF är kla­ra för Da­mall­svens­kan ef­ter går­da­gens bor­t­a­se­ger mot Väs­terås.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.